Reklama na e-Konkursy.info

X edycja konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną

Opis konkursu

Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej nt. wyprawy Ferdynanda Magellana dookoła świata.
Prezentacja:

  • powinna być zapisana w formacie ppt lub pptx i zawierać od 15 do 20 slajdów,
  • pojemność całej prezentacji nie może przekroczyć 50 MB (zalecamy sprawdzenie ustawień własnej poczty, z której będzie wysyłana prezentacja,która może posiadać ograniczenia dot. pojemności wysyłanych załączników),
  • nie akceptowane będą prezentacje przesłane w formie dokumentu PDF,
  • prezentacja powinna być prawidłowopodpisana, wnazwie pliku należy wpisać kolejno: imię i nazwisko, rodzaj szkoły oraz miejscowość (np.: Jan Kowalski-szkoła podstawowa-Warszawa),
  • pierwszy slajd prezentacji powinien zwierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, pełna nazwa szkoły, miejscowość (np.: Jan Kowalski, Szkoła Podstawowa nr 2 w Warszawie)
Do konkursu przystępują osoby indywidualnie, podzielone wg następujących kategorii wiekowych:
  • uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych
Organizator zastrzega sobie prawo połączenia wyżej określonych kategorii wiekowych.
Każda osoba może oddać do konkursu jedną pracę.
Pracę należy przesłać drogą internetową na adres: konkurs.multimedialny@poczta.umcs.lublin.p

Nagrody

Laureaci I -III miejsca otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez CJP/C.

Nadesłane przez: maryal Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz