Zakończony

X Konkurs Literacki "Manufaktura Słowa"

Opis konkursu

  • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych z miasta Poznań, województwa wielkopolskiego oraz całej Polski.
  • Tematyka prac jest dowolna.
  • Wszyscy laureaci konkursu, razem z opiekunami, zostają zaproszeni na uroczystą Galę Literacką, podczas której odbędzie się ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród. 
  • Podczas uroczystości finałowej odbędzie się Turniej Jednego Wiersza, w ramach którego chętni uczestnicy zaprezentują jeden niepublikowany i niezgłaszany na konkursy tekst poetycki. Uczestnik Turnieju musi zgłosić się do organizatorów bezpośrednio przed Galą. Spośród zaprezentowanych tekstów publiczność wybierze utwór/utwory, które zostaną nagrodzone. Specjalną nagrodę może również przyznać jury. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyróżnienia większej liczby osób.
TERMINY:
Nadsyłanie prac do 12.04.2024
Ogłoszenie prac zakwalifikowanych do finału: 12.04.2024
Gala Finałowa: 8 czerwca 2024 (sobota, w siedzibie w MDK nr 2 w Poznaniu)

Uczestnik zgłasza do konkursu (do wyboru): 1-3 utworów poetyckich lub 1 utwór prozatorski (do 4 000 znaków bez spacji).
Zgłoszone teksty, wcześniej niepublikowane, należy przesyłać, jako załącznik do zgłoszenia on-line na stronie organizatora.
Konkurs przebiega w dwóch etapach. Etap pierwszy: kwalifikacja nadesłanych prac konkursowych, sprawdzenie zgodności prac i zgłoszeń z
regulaminem. Etap drugi: ocena tekstów przez jury powołane przez organizatora. Plik powinien nosić nazwę taką, jak brzmienie godła uczestnika. To samo godło powinno znaleźć się także w pliku tekstowym w nagłówku.
Pełne zgłoszenie do konkursu składa się z:
- Karty Uczestnictwa oraz oświadczenia w zakresie zgody dot. wizerunku (jako załączniki do niniejszego regulaminu, osobno dla uczestników nieletnich i pełnoletnich ) przesyłanych droga pocztową na adres: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu, ul. Za Cytadelą 121, 61-663 
z dopiskiem MANUFAKTURA SŁOWA; 
- pracy konkursowej – dołączanej do formularza on-line;
- ORAZ wypełnionego formularza on-line na stronie organizatora (www.mdk2.pl).

Nagrody

Jury kwalifikuje teksty do tomiku laureatów oraz przyznaje nagrody oraz wyróżnienia oddzielnie za prozę i poezję. O liczbie i podziale nagród każdorazowo decyduje jury.O wynikach konkursu organizator informuje drogą mailową.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: KONKURSY_MDK2_Poznań

Podobne konkursy

Brak komentarzy.