Zakończony

X Konkurs literacki "Wiersz miesiąca"

Opis konkursu

Uczestnik zgłasza do konkursu jeden autorski utwór poetycki. Uczestnik może wysłać utwór spełniający założenia regulaminu w każdym miesiącu trwania konkursu niezależnie od otrzymanych wyróżnień.
Zgłoszone teksty, wcześniej niepublikowane, powinny wpłynąć do organizatora w okresie od 1 do 20 dnia każdego miesiąca począwszy od 1 listopada 2023 do 20 kwietnia 2024 za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie www.mdk2.pl w zakładce „Konkursy”.
Utwory oceniane są przez jury, w skład którego wchodzą nauczyciele MDK nr 2 oraz zaproszone osoby (nauczyciele, autorzy, krytycy etc.).
Jury ocenia teksty w skali punktowej od 1 do 6 punktów. Suma punktów od wszystkich jurorów pozwoli wyłonić zwycięzcę. Informacja na ten temat zostanie opublikowana na stronach MDK.
Utwory należy przesyłać w formularzu on-line na stronie organizatora.9. Jednorazowo, na całą edycję konkursu w danym roku szkolnym uczestnik (lub osoba zgłaszająca uczestnika: rodzic/opiekun) jest zobowiązany przesłać drogą pocztową
Kartę zgłoszenia oraz oświadczenie w zakresie zgody dot. wizerunku (stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu). Adres wysyłki: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu, ul. Za Cytadelą 121, 61-663 Poznań z dopiskiem WIERSZ MIESIĄCA.

Nagrody

Jury ocenia teksty w skali punktowej od 1 do 6 punktów. Suma punktów od wszystkich jurorów pozwoli wyłonić zwycięzcę. Informacja na ten temat zostanie opublikowana na stronach MDK.
Wszyscy laureaci konkursu, razem z opiekunami, zostają zaproszeni na uroczystą Galę Literacką, podczas której odbędzie się ogłoszenie zwycięzców konkursu Manufaktura Słowa oraz wręczenie nagród z konkursów Wiersz Miesiąca i Manufaktura Słowa.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: KONKURSY_MDK2_Poznań

Podobne konkursy

Brak komentarzy.