Do zakończenia 77 dni

XI edycja konkursu Kształtowanie Przestrzeni IARP "Kiedyś w przyszłości"

Opis konkursu

Celem konkursu jest:
  • zachęcenie uczniów do przygotowania najciekawszej, oryginalnej pod względem merytorycznym oraz artystycznym autorskiej pracy będącej odpowiedzią na zadanie konkursowe, związane z zagadnieniami kształtowania przestrzeni,
  • zachęcenie placówek, nauczycieli i uczniów do udziału w programie edukacyjnym „Kształtowanie Przestrzeni”,
  • rozwijanie umiejętności prezentacji efektów własnej pracy bądź pracy zespołowej oraz kreatywności,
  • uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych, zwrócenie uwagi na wielowarstwowość miasta i odmienne potrzeby różnych użytkowników przestrzeni.
Temat tegorocznego konkursu to „Kiedyś w przyszłości”. Temat można potraktować dosłownie lub w przenośni. Organizatorzy oczekują odpowiedzi na pytanie, jak będzie wyglądał świat kiedyś? Mile widziane są pomysły na nowe przestrzenie, nowe funkcje, nowe relacje, wyobrażenie sobie zmian tego, co już znamy lub podzielenie się ideą tego, co jeszcze nie istnieje.

Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic szkół podstawowych (klasy 6 do 8) oraz ponadpodstawowych. Uczestnicy mogą startować indywidualnie lub w zespołach do pięciu osób. Można zgłosić tylko jedną pracę.

Praca konkursowa musi zostać przesłana w formie elektronicznej, na planszy odpowiadającej wymiarom 50 × 70 cm, ale jej poszczególne elementy mogą być wykonane w dowolnej technice.

Do pracy można osobno załączyć materiały dodatkowe np. dodatkowe zdjęcia makiet, wizualizacje, udokumentowanie procesu twórczego, zdjęcia prezentujące autora/autorów pracy. Nie podlegają one ocenie ani nie wpływają na punktację pracy, ale są mile widzianym materiałem promocyjnym.

Nagrody

W konkursie nagrody finansowe zostaną przyznane placówkom edukacyjnym, które reprezentują uczestnicy. Nagrody będą przyznane w kategoriach szkoła podstawowa i ponadpodstawowa:
  • I Nagroda — 40 tys. zł,
  • II Nagroda — 10 tys. zł,
  • III Nagroda, bez nagrody finansowej.
Oprócz tego każdy nagrodzony uczestnik (będący członkiem nagrodzonego zespołu bądź działający samodzielnie) otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: termitek99

Podobne konkursy

Brak komentarzy.