Reklama na e-Konkursy.info

XII edycja Konkursu Młody Innowator

Opis konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), gimnazjalnych (kl. IIII) i ponadgimnazjalnych (liceów i techników). Jego istota polega na jego powszechności, na odstąpieniu od elitarności, jaką zawierają formuły innych konkursów. Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. I etap jest organizowany w szkole, a o jego przebiegu decydują nauczyciele, samorząd uczniowski i rodzice. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności. Zaleca się, aby rozwiązanie było jak najprostsze.
Efekty poprzednich edycji Konkursu dowodzą, że warto kontynuować jego rozwijanie. Młodzież wykazuje się dużymi zdolnościami, a wykonane projekty zaskoczyły wielu pasjonatów techniki i były impulsem do nowych rozwiązań. W sukcesach uczniów należy podkreślić rolę pasjonatów - nauczycieli, promotorów zgłaszanych projektów, dzięki których zaangażowaniu konkurs ciągle się rozwija.

Konkurs zakłada działania zespołowe, uczy wspólnie realizować zadania, a tym samym organizacji i odpowiedzialności. Jednoczy dzieci wokół wspólnego celu. Wielu dotychczasowych uczestników wykazało się techniczną wyobraźnią, a nagrodzone i wyróżnione prace odznaczały się oryginalnością.

I STOPIEŃ - ELIMINACJE SZKOLNE - do 1 marca 2019 r.
Najlepsze prace wybierają uczniowie i nauczyciele danej szkoły. Na szczeblu szkolnym dodatkowo należy wziąć również pod uwagę efektywną i twórczą pracę zespołową uczniów. Wybraną/e w szkole pracę należy dostarczyć (drogą pocztową lub osobiście) do działającej na danym obszarze Terenowej Jednostki Organizacyjnej NOT - do 11 marca 2019 r.
II STOPIEŃ - ELIMINACJE OKRĘGOWE - do 29 marca 2019 r.
Wyboru najlepszych prac dokonają, Terenowe Jednostki Organizacyjne FSNT-NOT przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych,. Prace należy przekazać do FSNT-NOT w Warszawie do 10 kwietnia 2019 r.
III STOPIEŃ - ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE - do 10 maja 2019 r.
Wybrane w drugim etapie prace zostaną przekazane do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie. Wyboru najlepszych prac dokonają przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, FSNT-NOT oraz członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej.
Na uroczysty finał konkursu zaproszeni zostaną autorzy najciekawszych prac wraz ze swymi opiekunami.
Powiadomienie TJO NOT o wynikach konkursu – do 24 maja 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w czerwcu 2019 r.

Nagrody

Dla wszystkich uczestników, których prace przejdą do II etapu, organizatorzy eliminacji okręgowych przewidują dyplomy.
Dla uczestników i nauczycieli prowadzących, których prace przejdą do III etapu, organizatorzy przewidują dyplomy i pamiątkowe upominki.
Dla autorów i nauczycieli prowadzących trzech najlepszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

Nadesłane przez: ewelka111 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz