Reklama na e-Konkursy.info

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kukiełka"

Opis konkursu

Uczestnicy startują w czterech kategoriach wiekowych:
7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 17 lat w konkursie oceniane będą tylko prace wykonane indywidualnie, (prace wykonane zespołowo nie będą oceniane), każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko JEDNĄ pracę, do każdej kukiełki należy dołączyć starannie przymocowaną małą metryczkę z następującymi informacjami:
- postać jaką przedstawia kukiełka,
- imię i nazwisko, wiek autora,
- nazwa i adres placówki (lub w przypadku zgłoszenia indywidualnego adres zamieszkania ), adres e-mail,
- imię i nazwisko opiekuna artystycznego, (lub w przypadku zgłoszenia indywidualnego imię i nazwisko osoby, pod kierunkiem której praca została wykonana), adres e-mail,telefon, wielkość kukiełki (razem z patykiem) nie może przekroczyć 0,5 metra placówki prosimy o dołączenie listy uczestników z podziałem na kategorie wiekowe.

Nagrody

??

Nadesłane przez: gracet Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz