Zakończony

XV Konkurs Twórczości Miłosnej "Ja Cię kocham, a Ty pisz” im. Mariusza Kargula

Opis konkursu

Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy wiersze.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
  • Kategoria I – młodzież do 18. roku życia
  • Kategoria II – dorośli
Na Konkurs należy składać utwory w formie wydruku komputerowego powielone w trzech egzemplarzach, wyraźnie oznaczone godłem /pseudonimem/.
W osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem należy umieścić prawdziwe dane Autora (nie pseudonim) tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, wiek oraz dane niezbędne do nawiązania kontaktu - numer telefonu, adres e-mail. Warunkiem koniecznym jest dołączenie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).
Prace konkursowe wysyłamy pocztą.
Utwory nadesłane po terminie nie będą oceniane – liczy się termin dostarczenia, a nie wysyłki.
Finał i uroczyste podsumowanie tego jednego z największych w Polsce konkursów poezji miłosnej odbędzie się 12 lutego 2022 r. w Krasnostawskim Domu Kultury.

Nagrody

Pula nagród finansowych w tegorocznym Konkursie to 2000 zł.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: kumulacja

Podobne konkursy

Brak komentarzy.