Zakończony

XVII Konkurs Fotograficzny "Takie jest życie, taki jest świat"

Opis konkursu

W konkursie mogą brać udział wszyscy fotografujący – profesjonaliści i amatorzy bez ograniczenia wiekowego. Zachęcamy do twórczej wypowiedzi za pomocą fotografii, myślenia poza schematami, unikania oczywistych obrazów.Każdy uczestnik może zgłosić 10 prac. Wyraźnie oznaczony zestaw zdjęć będzie traktowany jako jedna praca.Zdjęcia należy dostarczyć na papierze (min. 20 x 30 cm) oraz dodatkowo w wersji elektronicznej.

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 3.000 zł.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: lolek614

Podobne konkursy

Brak komentarzy.