Zakończony

XVII konkurs twórczości miłosnej "Ja Cię kocham, a Ty pisz" im. Mariusza Kargula

Opis konkursu

Do Konkursu może przystąpić każdy, kto chce w ten sposób dać upust swym szałom miłosnym i porywom twórczym. Wiersze muszą być oryginalne (niepublikowane nigdzie wcześniej i nienagradzane w innych konkursach), dyktowane sercem, a nie chęcią zysku.
Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy wiersze.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
  • Kategoria I – młodzież do 18. roku życia
  • Kategoria II – dorośli
Na Konkurs należy składać utwory w formie wydruku komputerowego powielone w trzech
egzemplarzach, wyraźnie oznaczone godłem /pseudonimem/. W osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem należy umieścić prawdziwe dane Autora (nie pseudonim) tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, wiek oraz dane niezbędne do nawiązania kontaktu - numer telefonu, adres e-mail. Utwory należy przysyłać lub dostarczyć do siedziby Organizatora: Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw (z dopiskiem: „JCKaTP!” i wyraźnie zaznaczoną kategorią). Ostateczny termin dostarczenia utworów do siedziby Organizatora to 10 stycznia 2024 r. Utwory nadesłane po terminie nie będą oceniane – liczy się termin dostarczenia, a nie wysyłki.

Nagrody

Pula nagród finansowych w tegorocznym Konkursie to 2500 zł.

Osoby nagrodzone zostaną powiadomione e-mailowo i telefonicznie o werdykcie Jury.
Laureaci „Kategorii II – dorośli” zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody.
W uzasadnionych wypadkach nagrodę będzie mogła odebrać osoba upoważniona przez laureata. Organizatorzy zapewniają laureatom nocleg z 17 na 18 lutego 2024 r.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: cb656

Podobne konkursy

Brak komentarzy.