Zakończony

XX Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Opis konkursu

Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci specjalnej troski ze szkół podstawowych, gimnazjów
specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów dziecka z terenu województwa śląskiego.
Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs jedną lub dwie prace spełniające następujące
warunki:
- format papieru A-4 lub A-3
- technika: malarstwo, rysunek, grafika, collage ( bez użycia plasteliny, folii aluminiowej, sypkich materiałów spożywczych)
- prace powinny być wykonane samodzielnie
- na odwrocie pracy należy nakleić kartę opisową załączoną do regulaminu.

Nagrody

W konkursie przewidziane są nagrody i wyróżnienia rzeczowe dla uczestników w każdej grupie wiekowej.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: andii

Podobne konkursy

Brak komentarzy.