Zakończony

Xxi Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży Białystok 2024

Opis konkursu

Temat prac jest dowolny. Organizatorzy szczególnie zachęcają do nadsyłania zdjęć ukazujących młodzież oraz postrzeganą przez nią rzeczywistość.
Konkurs o zasięgu ogólnopolskim, w którym mogą wziąć udział dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia.
Kategorie wiekowe:
 • I do ukończonych lat 15
 • II do ukończonych lat 26
wiek uczestnika jest określony w odniesieniu do daty 19 kwietnia 2024 roku.

Każdy autor może nadesłać maksymalnie 4 zdjęcia w dowolnej technice.
Zestawy zdjęciowe (nieprzekraczające 3 zdjęć), wyraźnie oznaczone, traktowane będą jako jedna praca.
Wszystkie prace nadsyłane są wyłącznie w formie elektronicznej. Minimalny rozmiar dłuższego boku
powinien mieć 3000 pikseli w formacie .jpg

Dopuszczalna ingerencja cyfrowa w fotografie może dotyczyć działań mających odpowiednik w klasycznych
zabiegach edycyjnych: kadrowanie, korekcja tonalna i kolorystyczna, retusz.
Do konkursu nie zostaną zakwalifikowane prace, na których znajdują się znaki, cyfry, daty, znaki wodne,
podpisy.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 19.04.2024 r.:
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na profilu Facebook konkursu i stronie internetowej konkursu
 • przesłać na adres wystawa@mdk.bialystok.pl opisane pliki zdjęć wg. klucza:
  pojedyncze zdjęcia - nazwisko_imię_kategoria wiekowa_nr zdjęcia (np. Kowalski_Maciej_1_nr1)
  zestawy - (Zestaw1_Kowalski_Maciej_1_nr1z3);
 • duże pliki prosimy wysyłać poprzez internetową platformę do darmowej wysyłki plików np. wetransfer.
Do konkursu przyjmowane są prace wyłącznie w formie elektronicznej.

Nagrody

Nagrodą główną jest GRAND PRIX

W każdej grupie wiekowej przyznane będą:
 • I nagroda
 • II nagroda
 • III nagroda
 • Wyróżnienia
 • przewidziane są również Nagrody Specjalne.
Jury przysługuje prawo do innego podziału nagród.
Nagrody należy odebrać do dnia 9 lipca 2024 roku. Istnieje możliwość przesłania nagrody na koszt
odbiorcy. Nieodebrane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: Illia MDK Białystok

Podobne konkursy

Brak komentarzy.