Zakończony

XXII Konkurs "Tatrzańska Jesień 2022"

Opis konkursu

W celu zgłoszenia się do konkursu uczestnicy powinni:
  • nadesłać wydrukowane/wywołane prace o formacie zbliżonym do rozmiarów 40x30, przy czym krótszy bok nie może być mniejszy niż 30 cm. Zdjęcia te należy opisać na odwrocie metryką , która zawiera: pseudonim autora, kategorię, tytuł pracy lub zestawu zdjęć.
  • wraz ze zdjęciami dostarczyć kopertę opatrzoną PSEUDONIMEM zawierającą wewnątrz dane: kategorie wiekową, imię i nazwisko autora, adres korespondencyjny z kodem pocztowym, numer telefonu, adres e-mail.
  • dostarczyć zdjęcia jako plik JPG w rozdzielczości 300 dpi, za pomocą wybranej platformy do przesyłania danych (wetransfer.com, lub Dysk Google - drive.google.com) na adres mail: kultura@tatry.pl. Opcjonalne materiały można także dostarczyć do siedziby organizatora na elektronicznym nośniku danych – CD lub pendrive.
  • nadesłać podpisaną przez uczestnika/ prawnego opiekuna „Klauzulę zgody dla uczestników konkursu”.
Przesyłkę należy dostarczyć na adres: Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury ul. Tetmajera 24, 34 – 500 Zakopane, Z dopiskiem: XXIII Konkurs Fotograficzny „TATRZAŃSKA JESIEŃ 2021”
lub składać osobiście w godzinach od 09:00 do 15:00 w siedzibie Tatrzańskiej Agencji
w sekretariacie – adres jak wyżej.

Nagrody

Młodzież od lat 13 do 18 lat;
  • I nagroda -1200 zł
  • II nagroda -700 zł
  • III nagroda – 500 zł
Dorośli od lat 18;
  • I nagroda – 1500 zł
  • II nagroda – 1200 zł
  • III nagroda – 800 zł

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: aurorcia

Podobne konkursy

Brak komentarzy.