Brak daty

XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki dla Młodych Twórców im. Zbigniewa Dominiaka "Moje świata widzenie"

Opis konkursu

Celem konkursu jest umożliwienie młodzieży zyskania oceny wierszy oraz ich publikacji, co jednocześnie jest kontynuacją działalności Zbigniewa Dominiaka, wielkiego przyjaciela i nauczyciela młodych twórców, poety, krytyka literackiego, współzałożyciela „Tygla Kultury”, prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału w Łodzi, członka Polskiego PEN Clubu.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy, które nie były wcześniej ogłaszane drukiem ani publikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

Nagrody

W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: koala33

Podobne konkursy

Brak komentarzy.