Zakończony

XXVI edycja konkursu "Polski cement w architekturze"

Opis konkursu

Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie. Ideą konkursu jest wybór najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca 2021 roku.

Zadanie konkursowe polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się aktualna edycja konkursu. W przypadku XXVI edycji mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed końcem 2021.

Do udziału w konkursie powinny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:
 • obiektów budownictwa ogólnego
 • obiektów budownictwa przemysłowego
 • obiektów inżynierskich
Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:
 • oddziały SARP
 • oddziały PZITB
 • pracownie, biura projektów
 • inwestorów
 • Stowarzyszenie Producentów Betonu
Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie powinno zawierać:
 • kartę zgłoszenia obiektu
 • zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A4
 • opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nieprzekraczającą jednej strony maszynopisu formatu A4
 • materiały w wersji elektronicznej na pendrive (8–12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, JPG, rozdzielczość min. 300 dpi (5000×3500 pixeli) + autorzy zdjęć, rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu)

Nagrody

 • Kwota przeznaczona na nagrody i wyróżnienia wynosi 40 000 zł
 • I nagroda wynosi nie mniej niż 15 000 zł
 • Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: termitek99

Podobne konkursy

Brak komentarzy.