XXXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Milowy Słup"Opis konkursu

Każdy autor może zgłosić do konkursu zestaw trzech wierszy.
Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
Prace należy przesyłać pocztą.

Nagrody

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne oraz okolicznościowe upominki.

Nadesłane przez: agusia200189 Opublikowane przez: pionas

Dodaj komentarz