Zakończony

Zgierz: Konkurs fotograficzny "Kultura segregacji odpadów"

Opis konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest nakręcenie krótkiego, autorskiego filmu przedstawiającego potrzebą selektywnego zbierania odpadów oraz prawidłowe zasady segregacji odpadów.  Film wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem stanowiącymi załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu należy dostarczyć do siedziby
Organizatora na płycie CD, DVD lub innym nośniku danych do Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, pok. 12 lub przesłać poprzez WE TRANSFER na adres e-mail:
konkurs@umz.zgierz.pl najpóźniej do 24.05.2024.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół na terenie Gminy Miasto Zgierz zwanych dalej Uczestnikami. Przez Uczestnika rozumie się jedną osobę lub zespół składający się maksymalnie z 5 osób.

Nagrody

W konkursie zostaną przyznane nagrody za pierwsze 3 miejsca.
Laureaci otrzymają nagrodę w postaci bezprzewodowych słuchawek.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: cb656

Brak komentarzy.