Zakończony

12. edycja konkursu literackiego "Tutaj jestem"

Opis konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w terminie do 31 maja 2022 r. utworu
prozatorskiego zawierającego minimum 40 stron tekstu, pisanego czcionką Times New Roman,
wielkość czcionki 12 pkt., interlinia 1,5 lub utworu poetyckiego (minimum 700 wersów),
stanowiącego spójną całość, zawierającego utwory niepublikowane oraz nienagradzane w całości w
innych konkursach.

Nagrody

wydanie zwycięskiej pracy w nakładzie 250 egzemplarzy.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: aster222

Podobne konkursy

Brak komentarzy.