Zakończony

24. edycja konkursu o Nagrodę Architektoniczną im. Jana Baptysty Quadro

Opis konkursu

Celem konkrusu jest wyłonienie najlepszego obiektu architektonicznego, który został zrealizowany w Poznaniu w 2021 roku.

Nagroda Prezydenta Miasta Poznania im. J.B. Quadro jest przyznawana od ponad 20 lat. Wyróżnia autora lub zespół autorów za projekt architektoniczny zrealizowany na terenie Poznania w roku poprzedzającym przyznanie nagrody – statuetki Jana Baptysty Quadro. Zwycięską realizację wybiera jury, a zgłoszenia do nagrody mogą dokonywać mieszkańcy Poznania oraz działające w mieście instytucje.

Swoje propozycje do Nagrody Quadro może zgłosić każdy: mieszkańcy, architekci czy inwestorzy. Warunkiem zgłoszenia obiektu jest jego oddanie do użytku w 2021 roku oraz lokalizacja w granicach Poznania.

Do konkursu zgłosić można wszystkie obiekty architektoniczne bez względu na skalę oraz rodzaj. Mogą być to między innymi: buynki użyteczności publicznej, domy jednorodzinne, osiedla, skwery, place i parki. Liczy się każdy obiekt, który wzbogaca przestrzeń Poznania.

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać nazwę obiektu, jego adres, nazwiska autorów projektu, nazwę inwestora, a także krótki opis inwestycji (z datą jej oddania do użytku) i zdjęcia. Zgłoszenia do nagrody są przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu

Nagrody

W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna, organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: termitek99

Podobne konkursy

Brak komentarzy.