Zakończony

58. Konkurs Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego

Opis konkursu

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się poprzez przesłanie pracy magisterskiej (wersja pdf), przygotowanego streszczenia do zeszytu streszczeń, skanu podpisanej Karty Zgłoszenia oraz Regulaminu Konkursu na adres mailowy: konkurs.mgr.wf@gmail.com

Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej wartościowych prac magisterskich, zarówno w aspekcie poznawczym, jak również wdrożeniowo-racjonalizatorskim.
Prawo zgłoszenia posiada Autor pracy za zgodą i wiedzą Kierownika oraz Opiekuna pracy, potwierdzoną podpisami na Karcie Zgłoszenia. Przy akceptacji pracy na Konkurs, należy brać pod uwagę osiągnięcia merytoryczne Magistranta, jak i jego postawę oraz zaangażowanie w realizację badań.  

Nagrody

???

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: murraya

Podobne konkursy

Brak komentarzy.