Zakończony

Konkurs "BLACK WEEK w Galerii Morena"

Opis konkursu

Wystarczy zrobić u nas zakupy w dniach 20-25.11 i zachować paragon , Numer paragonu lub jego zdjęcie należy zamiesić w komentarzu pod postem
Każdy zgłoszony w komentarzu pod postem paragon to jeden los w loterii. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę paragonów.

Aby wziąć udział w losowaniu należy:
 • Dokonać zakupu dowolnych produktów z wyłączeniem:
  - wyrobów alkoholowych lub produktów albo usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego – w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych lub produktu imitującego te wyroby albo produktu, towaru lub usługi związanej z symbolem związanym z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych – w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  - produktów leczniczych – w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
  - gier cylindrycznch, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach – w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
  - preparatu do początkowego żywienia niemowląt lub przedmiotu służącym do karmienia niemowląt – w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  - innych towarów, produktów lub usług, których reklama lub promocja jest zakazana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego
Zakupów należy dokonać na dowolną kwotę w Centrum Handlowym Galeria Morena znajdującej się przy ulicy Schuberta 102A, 80-172 Gdańsk i zachować dowód zakupu.

Nagrody

1 kartę podarunkową do Galerii Morena o wartości 1000 zł i dwie karty o wartości 500 zł!

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: trojan

Podobne konkursy

Brak komentarzy.