Zakończony

Konkurs "BLACK WEEK w Galerii Słowiańskiej"

Opis konkursu

Wystarczy zrobić zakupy w Galerii Słowiańskiej w trakcie Black Week, w dniach 20-25.11 i zachować paragon

 • Dokonać zakupu dowolnych produktów z wyłączeniem:
  - wyrobów alkoholowych lub produktów albo usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego – w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  - wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych lub produktu imitującego te wyroby albo produktu, towaru lub usługi związanej z symbolem związanym z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych – w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  - produktów leczniczych – w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
  - gier cylindrycznch, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach – w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
  preparatu do początkowego żywienia niemowląt lub przedmiotu służącym do karmienia niemowląt – w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  - innych towarów, produktów lub usług, których reklama lub promocja jest zakazana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego
Zakupów należy dokonać na dowolną kwotę w Centrum Handlowym Galeria Słowiańska znajdującej się przy ulicy Jeleniogórskiej 42, 59-900 Łagów i zachować dowód zakupu.
 • Zgłosić udział w loterii poprzez udostępnienie komentarza zawierającego numer dowodu zakupu w Centrum Handlowym Galeria Słowiańska w dniach trwania Aktywności pod postem znajdującym się na Facebooku, na oficjalnym fanpage’u Centrum Handlowego, pod adresem: https://www.faceb...om/galeriaslowianska

Nagrody

Jedna nagroda w postaci karty podarunkowej o wartości 1000 złotych, do wykorzystania w Galerii Słowiańskiej.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: trojan

Podobne konkursy

Brak komentarzy.