Zakończony

Konkurs "Brooklyn w Żabce"

Opis konkursu

Dokonaj z użyciem aktualnej aplikacji żappka, minimum 2 (słownie: dwóch) dowolnych produktów marki Brooklyn (produkty promocyjne).
Zakup promocyjny musi być dokonany w sklepie promocyjnym

Nagrody

 • Nagrodą główną w konkursie jest zestaw składający się z: voucher na wyjazd dla laureata i osoby mu towarzyszącej do Nowego Jorku (voucher do zrealizowania w biurze podróży Rainbow Tours) o wartości łącznej 21.330,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100) brutto oraz kwoty 9.320,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100). Łączna wartość ww. nagrody głównej wynosi 30.650,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.
  Dodatkowo do nagrody głównej organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 3.405,56 zł (słownie: trzy tysiące czterysta pięć złotych 56/100). Łączna całkowita wartość nagrody głównej wynosi 34.055,56 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt pięć złotych 56/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 3.405,56 zł (słownie: trzy tysiące czterysta pięć złotych 56/1000) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
  Łączna liczba nagród głównych w konkursie wynosi 1 (słownie: jedna) sztuka.
  Nagrodą dodatkową I-go stopnia w konkursie jest rower RIDER X BROOKLYN (koła 26’) o wartości łącznej 2.729,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do ww. nagrody dodatkowej organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 303,22 zł (słownie: trzysta trzy złote 22/100). Łączna całkowita wartość nagrody dodatkowej I-go stopnia wynosi 3.032,22 zł (słownie: trzy tysiące trzydzieści dwa złote 22/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 303,22 zł (słownie: trzysta trzy złote 22/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
  Łączna liczba nagród dodatkowych I-go stopnia w konkursie wynosi 5 (słownie: pięć) sztuk.
  Łączna wartość nagród dodatkowych I-go stopnia w konkursie wynosi 15.161,10 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 10/100).
 • Nagrodą dodatkową II-go stopnia w konkursie są trampki Converse brandowe (oznaczone) Brooklyn o wartości 349,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do ww. nagrody dodatkowej organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 38,78 zł (słownie: trzydzieści osiem złotych 78/100). Łączna całkowita wartość nagrody dodatkowej II-go stopnia wynosi 387,78 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 78/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 38,78 zł (słownie: trzydzieści osiem złotych 78/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
  Łączna liczba nagród dodatkowych II-go stopnia w konkursie wynosi 50 (słownie: pięćdziesiąt) sztuk.
  Łączna wartość nagród dodatkowych II-go stopnia w konkursie wynosi 19.389,00zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).
 • Nagrodą dodatkową III-go stopnia w konkursie jest czapka z daszkiem brandowana (oznaczona) Brooklyn o wartości łącznej 99,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do ww. nagrody dodatkowej organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych 00/100). Łączna całkowita wartość nagrody dodatkowej III-go stopnia wynosi 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych 00/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych 00/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
  Łączna liczba nagród dodatkowych III-go stopnia w konkursie wynosi 200 (słownie: dwieście) sztuk.
  Łączna wartość nagród dodatkowych III-go stopnia w konkursie wynosi 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100).

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: trojan

Podobne konkursy

cb656
03.08.2022 09:03:00

Pal diabli ten wyjazd, ale ta czapka z daszkiem, moje marzenie... emotka emotka emotka
Na szczęście jest ich dwieście sztuk do wygrania, szansa jakaś tam jest... emotka