Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Danio EXTRA! Mały Głód Straszy"

Opis konkursu

W okresie trwania Konkursu, o którym mowa w punkcie 1.5, Organizator udostępnia Uczestnikom aplikację internetową – grę nawiązującą do tematyki horroru, umożliwiającą rozgrywkę online ("Gra").
Za swoje osiągnięcia w Grze Uczestnik zdobywa punkty. Na liczbę zdobytych przez Uczestnika punktów wpływa w szczególności celność, zręczność i szybkość oraz zachowanie wirtualnych „żyć”. Gra posiada opis zasad oraz informację o liczbie punktów przyznawanych za osiągnięcia w Grze.
Zadaniem konkursowym dla Uczestników jest uzyskanie jak najlepszego wyniku punktowego w Grze.
Uczestnik może zdobyć w trakcie jednego Levelu maksymalnie 1200 (tysiąc dwieście) punktów.
W ramach Konkursu Uczestnik może przystępować do Gry wielokrotnie i poprawiać swój wynik punktowy, jednak z tym zastrzeżeniem, że jeden Uczestnik może być nagrodzony w Konkursie tylko jeden raz.

Nagrody

Nagrodami w Konkursie są upominki – maskotki Małego Głoda, o wartości 60 złotych brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 7 złotych.
Organizator przyzna 50 (pięćdziesiąt) nagród Uczestnikom, którzy zajmą w Rankingu, miejsce od 1-go do 50-go ("Laureat/Laureaci").

Nadesłane przez: kachakacha Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz