Zakończony

Konkurs dla dzieci i młodzieży "#KLASYKODNOWA" 12-19 lat

Opis konkursu

Forma pracy: Interpretacja dowolna klasycznego utworu literackiego - film/teledysk.
Technika wykonania: Recytacja, melorecytacja, śpiew, rapowanie. Dowolna forma wokalna.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych lub ponadpodstawowych w wieku 12-19 lat, z terenu Zagłębia Dąbrowskiego.

Każdy autor może zgłosić do konkursu jeden film/teledysk z zarejestrowanym wierszem lub fragmentem prozy (całość utworu maks. 2 min.). Utwory muszą pochodzić z domeny publicznej (polona.pl; wolnelektury.pl).
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac niespełniających wymagań formalnych.
Prace konkursowe lub linki do filmów należy przesłać w terminie od 02.04.2024 r. do 10.05.2024 r. na adres mailowy: f7@biblioteka.sosnowiec.pl

Nagrody

Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: deva

Podobne konkursy

Brak komentarzy.