Zakończony

Konkurs dla nauczycieli pn. "Sprawiedliwi z Markowej"

Opis konkursu

Szanowni Państwo,w roku szkolnym 2023/2024 Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej organizują konkurs dla nauczycieli uczących historii oraz innych przedmiotów pn. „Sprawiedliwi z Markowej”. Przedsięwzięcie jest realizowane pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej.
Konkurs związany jest z przypadającą na 10 września 2023 r. beatyfikacją rodziny Ulmów – zamordowanej przez niemieckiego okupanta w zemście za udzielanie pomocy Żydom.
W celu wzięcia udziału w konkursie należy przesłać zgłoszenie konkursowe w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2023 r. na adres: kuratorium@kuratorium.waw.pl
Zgłoszenia konkursowe przesłane po tym terminie lub niekompletne nie będą oceniane.
Laureaci konkursu i wyróżnieni nauczyciele otrzymają nagrody rzeczowe oraz zaproszenie do udziału w finansowanym i organizowanym przez IPN wyjeździe seminaryjnym.
Mając świadomość wagi przedsięwzięcia dającego możliwość zgłębienia stosunków polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej, zachęcam Państwa do udziału w konkursie.

Nagrody

???

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: kachna1111

Podobne konkursy

daisygirl
02.10.2023 11:09:20

okolicznościowe dyplomyi nagrody rzeczowe oraz możliwość uczestnictwa w wyjeździe
seminaryjnym

0 0
daisygirl
02.10.2023 11:09:02

okolicznościowe dyplomyi nagrody rzeczowe oraz możliwość uczestnictwa w wyjeździe
seminaryjnym

0 0