Zakończony

Konkurs "FRASZKI na króla"

Opis konkursu

Pracę konkursową należy opatrzyć godłem słownym (pseudonimem),
Do każdej pracy należy dołączyć podpisaną tym samym godłem, zaklejoną kopertę zawierającą czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa (do pobrania ze strony internetowej Zamku Królewskiego, zakładka Edukacja/Konkursy i inne działania/Konkurs „Na króla”,
Prace należy przesłać pocztą pod adres: Zamek Królewski na Wawelu, Dział Oświatowy, Wawel 8, 31- 001 Kraków, z dopiskiem „Konkurs – fraszka”,
Laureaci zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną powiadomieni o przyznaniu nagrody,
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac oraz zastrzegają sobie prawo do ich wielokrotnego bezpłatnego wykorzystania na cele statutowe.

Nagrody

niespodzianki

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: waldi5

Podobne konkursy

Brak komentarzy.