Konkurs "I ja zostanę Świętym Mikołajem"


Konkurs I ja zostanę Świętym Mikołajem

Opis konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1) w okresie od dnia 03.11.2016 r. do 28.12.2016 r. dokonać zakupu dowolnego produktu BIC Kids w sieci sklepów TESCO na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
2) odebrać i zachować paragon fiskalny, potwierdzający ten zakup;
3) wykonać rysunek (pracę konkursową) kredkami lub flamastrami na temat ,,Jak widzę siebie w zawodzie Świętego Mikołaja?”;
4) uzupełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie (własnoręcznie podpisany przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika);
5) przesłać pracę konkursową i formularz zgłoszeniowy wraz z kopią paragonu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, w okresie od dnia 03.11.2016 r. do 30.12.2016 r. na adres: BIC Kids, 00-987 Warszawa 4, skr. poczt. 278 (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres kontakt@bickids.com.pl

Nagrody

1 Nagroda główna - 4-dniowy wyjazd do Laponii dla maks.4-osobowej rodziny wartości ok. 24.000 zł;
24 nagrody II stopnia - świąteczny zestaw Lego wartości 299,99 zł

Nadesłane przez: mia Opublikowane przez: pionas

Lista komentarzy

Dodaj komentarz