Zakończony

Konkurs "Itaka - podziel się opinią"

Opis konkursu

Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
- dokonała zakupu usługi turystycznej (wczasów lub wycieczki) z oferty Organizatora
- wykona zadanie konkursowe – po powrocie z wyjazdu wypełni ankietę konkursową

Nagrody

Nagroda główna (przyznawana raz na 3 miesiące) - bon na wakacje z oferty Organizatora o wartości 5000 PLN
Nagroda miesiąca– walizka.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: turli

Podobne konkursy

Brak komentarzy.