Zakończony

Konkurs "Kreatywnie ze Stokrotką" Mazury

Opis konkursu

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien:
a) własnoręcznie przygotować pracę w formacie A4 wykonaną w dowolnej technice, na bloku rysunkowym/technicznym w formacie A4. Tematem pracy konkursowej ma być hasło „Kreatywnie ze Stokrotką”;
b) umieścić na odwrocie pracy następujące dane osobowe: imię oraz nazwisko Uczestnika, wiek Uczestnika, imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego Uczestnika, telefon kontaktowy do przedstawiciela ustawowego Uczestnika;
c) dołączyć do pracy oświadczenie przedstawiciela ustawowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;

Nagrody

Ze zgłoszeń dokonanych w każdym ze sklepów Komisja Konkursowa wybierze trzech Zwycięzców – po jednej osobie z każdej grupy wiekowej:
a) 0-6 lat – pierwszy Zwycięzca,
b) 7-10 lat – drugi Zwycięzca,
c) 11-14 lat – trzeci Zwycięzca.
Nagrodą Główną w Konkursie są: Dla Zwycięzców - 36 paczek ze słodyczami (dla każdego Zwycięzcy po 1 paczce) - każda o wartości 88 zł brutto. Dodatkowo, każdy Uczestnik Konkursu, który nie został Zwycięzcą otrzyma Nagrodę Pocieszenia, każda o wartości 2,99 zł brutto.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: mixik

Podobne konkursy

Brak komentarzy.