Zakończony

Konkurs "Kronika Wakacyjna"

Opis konkursu

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie Albumu Wakacyjnego przez kierownika letniego wypoczynku, przy udziale dzieci i młodzieży wypoczywającej na danym turnusie, zawierającego tematykę, o której mowa w pkt. III niniejszego regulaminu.
Kierownik letniego wypoczynku decyduje o formie sporządzenia Albumu Przygotowane i odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem Albumy należy wysłać listownie lub dostarczyć na adres: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok w terminie:
  • do 31 lipca 2022 roku w przypadku wypoczynku trwającego w okresie od 27 czerwca 2022 roku do 24 lipca 2022
  • do 2 września 2022 roku w przypadku wypoczynku trwającego w okresie od 25 lipca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku

Nagrody

dyplomy i upominki

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: maryal

Podobne konkursy

Brak komentarzy.