Zakończony

Konkurs "Krzyżówka z EduAkcją"

Opis konkursu

Aby wziąć udział należy:
  1. Rozwiązać krzyżówkę i odgadnąć hasło,
  2. Przedstawić znaczenie hasła dowolną metodą graficzną/fotograficzną/plastyczną,
  3. Przesłać skan/zdjęcie pracy jako pliku JPG, JPEG lub PNG wraz z formularzem zgłoszeniowym (podpisanym odręcznie lub za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego) na adres: konkurs.eduakcja@wib.org.pl do dnia 25.05.2023 r

Nagrody

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe:
  • 1 miejsce – 500 zł
  • 2 miejsce – 400 zł
  • 3 miejsce – 300 zł
  • 4 miejsce – 200 zł
  • 5 miejsce – 100 zł

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: kinga

Podobne konkursy

Brak komentarzy.