Reklama na e-Konkursy.infoKonkurs "Kupuj i wygrywaj w Carrefour"


Konkurs Kupuj i wygrywaj w Carrefour

Opis konkursu

Wystarczy zrobić jednorazowe zakupy w Carrefour za minimum 30 zł w tym min. 4 szt. piwa Karmi o dowolnym smaku i zachować paragon. Następnie należy wysłać pod numer 70908 SMS z jak najciekawszą odpowiedzią na pytanie "Jaką przyjemność daje Ci Karmi?". Treść SMS-a powinna mieć następujący schemat: CARREFOUR.numer paragonu.Twoja odpowiedź

Nagrody

Nagrodą główną w konkursie jest przedpłacona karta Sephora o wartości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Dodatkowo do nagrody głównej organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 111,11 zł (słownie: sto jedenaście złotych 11/100). Łączna całkowita wartość nagrody głównej wynosi 1.111,11 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych 11/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 111,11 zł (słownie: sto jedenaście złotych 11/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez organizatora.
Łączna ilość wszystkich nagród głównych w konkursie wynosi 10 (słownie: dziesięć) sztuk.
Łączna wartość wszystkich nagród głównych w konkursie wynosi 11.111,10 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych 10/100).

Nagrodą dodatkową w konkursie jest szklanka Karmi o wartości 15,00 zł brutto (słownie: piętnaście złotych 00/100). Dodatkowo do nagrody dodatkowej organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 1,67 zł (słownie: jeden złoty 67/100). Łączna całkowita wartość nagrody dodatkowej wynosi 16,67 zł brutto (słownie: szesnaście złotych 67/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 1,67 zł (słownie: jeden złoty 67/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez organizatora.
Łączna ilość wszystkich nagród dodatkowych w konkursie wynosi 100 (słownie: sto) sztuk.
Łączna wartość wszystkich nagród dodatkowych w konkursie wynosi 1.667,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100).
Łączna ilość wszystkich nagród w konkursie wynosi 110

Nadesłane przez: Monika11 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

monikar

10.02.16 21:47:56

Zakup za 30zł, szklanka za 15zł emotka emotka

0 0
Dodaj komentarz