Zakończony

Konkurs "Mistrz kierownicy" w audycji "Ekspres Jedynki"

Opis konkursu

Konkurs odbędzie się w dniach od 1 sierpnia 2022 roku do 16 sierpnia 2022 roku (od poniedziałku do czwartku z wyłączeniem 15 sierpnia br.) na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycji "Ekspres Jedynki" w godzinach ok. 17.15 – 17.25 w dziewięciu edycjach. Każdego dnia odbywa się jedna edycja.
W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która zadzwoni na podany przez Organizatora w audycji numer telefonu.

Nagrody

Organizator przewiduje przyznanie każdemu Zwycięzcy jednej z poniższych nagród:
  • karty podarunkowej o równowartości 300 zł brutto do realizacji w ramach oferty dostępnej w serwisie prezentmarzen.com /karty podarunkowe zachowują ważność do dnia 30.09.2022r.; kody umieszczone na kartach mają zastosowanie jednorazowe; w przypadku wybrania przez laureata nagrody o wartości niższej niż 300 zł, nie jest zwracana różnica między wartością karty podarunkowej, a wartością wybranej nagrody lub nagród; w przypadku wybrania przez laureata nagrody o wartości wyższej niż 300 zł, laureat dopłaca różnicę między wartością nagrody, a wartością karty; informacje konieczne do realizacji karty podarunkowej dołączone są do każdego vouchera oraz są dostępne na stronie prezentmarzen.com
  • zestawu produktów CX80 dla kierowców o łącznej wartości 553,50 zł brutto składającego się z plecaka turystycznego CX80 oraz dwóch zestawów kosmetyków samochodowych CX80 Teflon
  • zestawu produktów CX80 dla kierowców o łącznej wartości 602,70 zł brutto składający się z plecaka turystycznego CX80 oraz wiertarki Bosch
  • zestawu gadżetów z logo Programu 1 o łącznej wartości 256,79 zł brutto składającego się z plecaka, uchwytu do telefonu, słuchawki bluetooth, ładowarki samochodowej, kamery samochodowej

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: ludzka_istota

Podobne konkursy

Brak komentarzy.