Zakończony

Konkurs "Moje podróże małe i duże"

Opis konkursu

Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział wszyscy amatorzy i amatorki fotografii, którzy ukończyli 16 lat. Przedmiotem fotografii mogą być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca, które uczestnicy i uczestniczki konkursu podziwiali lub odwiedzali w czasie wakacyjnych wojaży. Każdy z autorów i autorek może nadesłać maksymalnie 3 fotografie mailem na adres: konkursy@kulturasuszec.pl oraz wywołane w min. formacie 30x40.
Prace należy nadsyłać nie podklejone, w płaskich sztywnych opakowaniach zabezpieczających przed zniszczeniem podczas przesyłki na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
ul. Ogrodowa 22, 43 - 267 Suszec

Terminy konkursu:
nadsyłanie prac: 4 lipca 2016 - 30 września 2016 r.
wystawa pokonkursowa w GOK w Suszcu: 24 października 2016 r. - 30 listopada 2016 r.
wystawa objazdowa: 1 grudnia 2016 r. - 31 maja 2017 r.Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: informacja zostanie podana w późniejszym terminie.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela jego komisarz:
Joanna Musiolik, tel. 32 212-44-91 wew. 19, e-mail: joanna@kulturasuszec.pl

Nagrody

powołane przez organizatora jury nagrodzi najlepszych fotografów nagrodami pieniężnymi o łącznej puli 2500 zł.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: aneczka128

Podobne konkursy

Brak komentarzy.