Zakończony

Konkurs "Na ścieżkach natury"

Opis konkursu

Tematyka konkursu dotyczy przyrody.
Uczestnik może zgłosić maksymalnie 10 zdjęć w formie cyfrowej Wymagania techniczne:
- pliki o minimalnej wielkości 8 milionów pikseli,
- proporcje boków 3:2,
- orientacja pozioma,
- fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF,
- prace należy przesłać na płycie CD lub DVD (płyty nie będą zwracane) wraz z kartą zgłoszenia,
- wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie fotografie zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J_02. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu

Nagrody

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas zakończenia Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego w Toruniu 4 grudnia 2016 r. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu
Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Dopuszczalne jest przyznawanie nagród i wyróżnień w niniejszym konkursie przez niezależne instytucje (np. szkoły, firmy) i osoby prywatne.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: Lunka

Podobne konkursy

Brak komentarzy.