Zakończony

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu

Opis konkursu

Tematyka prac
Do konkursu można zgłaszać prace i rozprawy z dziedziny wszystkich nauk społecznych, których tematyka poświęcona jest takim zagadnieniom jak współczesne społeczeństwo obywatelskie i jego funkcje, sektor obywatelski w Polsce (także w wymiarze porównawczym), wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy. Zgłoszenia mogą przesyłać autorzy, promotorzy, albo recenzenci po uzyskaniu pisemnej zgody autora.
 
Prace konkursowe mogą zatem złożyć m.in. absolwenci studiów socjologicznych, humanistycznych, prawniczych, a nawet teologicznych.

Nagrody

Kapituła Konkursu, złożona z wybitnych przedstawicieli dziedziny nauk społecznych, przyzna nagrody pieniężne zdobywcom I, II i III miejsca w następujących kategoriach:
Prace magisterskie:
  • I miejsce: 8 000 zł
  • II miejsce: 5 000 zł
  • III miejsce: 3 000 zł
Rozprawy doktorskie:
  • I miejsce: 16 000 zł
  • II miejsce: 10 000 zł
  • III miejsce: 6 000 zł

Ponadto, zwycięskie prace – ich fragmenty lub streszczenia – zostaną opublikowane

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: NIW-CRSO

Podobne konkursy

Brak komentarzy.