Zakończony

Konkurs "Nastrój się na przyjemność"

Opis konkursu

Aby wziąć udział w konkursie należy:
- dodać 1 (słownie: jeden), samodzielnie zredagowany, kreatywny komentarz do Zadania Konkursowego będący dokończeniem zdania „Dzisiaj mam nastrój na ……………..”pod wpisem (konkursowym marki Palmolive opublikowanym zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie;
- dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez zamieszczenie Pracy Konkursowej w komentarzu pod wpisem konkursowym (Zadaniem Konkursowym) opublikowanym na Stronie Konkursu.

Nagrody

50 nagród w postaci żeli pod prysznic z serii Palmolive Aroma Sensations, każdy o wartości 14,49 (słownie: czternaście złotych 49/100) zł brutto (dalej: „Nagroda”).
1 Uczestnik może uzyskać w trakcie trwania Konkursu prawo do nie więcej niż 1 (słownie: jednej) Nagrody.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: malgorzata_b

Podobne konkursy

Brak komentarzy.