Zakończony

Konkurs "o Nagrodę ABB"

Opis konkursu

Jego główny cel to wspieranie utalentowanych osób, które pasjonują się zaawansowanymi technologiami. Zgłaszać należy obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie napisane w języku polskim lub angielskim.

Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin:
 • Elektroenergetyka
 • Automatyka i diagnostyka przemysłowa
 • Energoelektronika
 • Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania
 • Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie
 • Technologie i systemy informatyczne
 • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych
Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Badawczego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o. Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
 • I Etap - zgłoszenia do dnia 15.11.2011 - Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) i przesłaniu go wraz ze streszczeniem pracy, pocztą zwykłą na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie lub pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com. W streszczeniu tym należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy, nie powinno ono zawierać więcej niż 1000 słów. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 prac. Laureaci I Etapu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 31.12.2011. Lista Laureatów zostanie również opublikowana na stronie www.abb.pl/konkurs.
 • II Etap - zgłoszenia do dnia 31.01.2012 - W tym etapie Konkursu wezmą udział tylko Laureaci I Etapu. Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2) i przesłaniu go wraz z egzemplarzem pracy, pocztą zwykłą na adres Centrum Badawczego ABB w Krakowie.

Nagrody

 • Nagroda główna 25 000 PLN
 • 2 wyróżnienia po 10 000 PLN

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: apoccalipsa

Podobne konkursy

Brak komentarzy.