Zakończony

Konkurs piosenki ekologicznej i wakacyjnej, Lublin

Opis konkursu

1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci, młodzież szkolna (wokaliści, duety wokalne lub
zespoły muzyczne), zwane Uczestnikami.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną piosenkę o tematyce ekologicznej lub
wakacyjnej.
3. Uczestnik dokonuje zgłoszenia na specjalnym formularzu zgłoszeniowym, będącym dostępnym
na stronie www.obrb.pl, drogą e mailową na: kinga@obrb.pl
4. Uczestnik do 2 dni przed eliminacjami tj. 11.09.2015 r. musi dostarczyć podkład muzyczny na
nośniku CD lub pendrive. Nośnik CD lub pendrive powinien być opatrzony nazwiskiem i
imieniem wykonawcy (bądź nazwą wykonawcy w przypadku duetu) oraz tytułem utworów.
Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego
Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie także prawo do
usunięcia takiego zgłoszenia, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego
tytułu.
5. Uczestnicy wystąpią podczas Proekologicznego Festynu na zakończenie wakacji 13 września
2015 r. na terenie CH Atrium Felicity.
6 W przypadku niepełnoletniego Uczestnik Konkursu obowiązkowo wymagana obecność
rodziców lub opiekuna prawnego

Nagrody

​Nagroda główna dla zwycięzcy konkursu to dwumiesięczny kurs lekcji śpiewu w szkole Joanny Mania –nauczyciel wokalu, absolwentka wokalistyki rozrywkowej w Thames Valley University (obecnie University of West London), Vocal­Tech w Londynie (obecnie BIMM) oraz wokalistyki rozrywkowej UMCS w Lublinie. Prowadziła kursy i warsztaty wokalne m.in. w Londynie

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: toka

Podobne konkursy

Brak komentarzy.