Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Po miejscowemu"

Opis konkursu

Przyjmowanie prac konkursowych podzielone jest na trzy etapy.
Poszczególne etapy przyjmowania prac konkursowych trwają:

 • I etap trwa od 19.06.2021 r. od godziny 00:00 do 2.07.2021 do godziny 23:59:59
 • II etap trwa od 3.07.2021 r. od godziny 00:00 do 16.07.2021 r. do godziny 23:59:59
 • III etap trwa od 17.07.2021 r. od godziny 00:00 do 30.07.2021 r. do godziny 23:59:59
Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
 • Wejść na stronę pomiejscowemu.pl
 • Zrealizować zadanie konkursowe: stworzyć opis ciekawego miejsca w Polsce. Aby to zrobić, należy skorzystać z formularza znajdującego się na stronie internetowej - zaznaczyć pinezką zgłaszane miejsce oraz dodać krótki opis zgłaszanego miejsca, nick oraz imię (dołączając opcjonalnie zdjęcie opisywanego miejsca).

Nagrody

w każdym z trzech etapów: jedna nagroda I stopnia. Na nagrodę I stopnia składają się:

 • kamera Go pro hero 8 o wartości 1 605,69 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięć złotych 69/100) brutto każda. Nagrody te będą przyznawane w ilości 1 nagroda raz na dwa tygodnie w czasie trwania konkursu zgodnie z harmonogramem opisanym w §1 ust 6.
 • dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości wyżej wymienionej kwoty 1 605, 69 zł, w zaokrągleniu do pełnych złotych. Ta część nagrody I stopnia nie zostanie wydana Zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego. Zwycięzca oświadcza, że wyraża zgodę, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
Zwycięski opis każdego etapu zostanie dodatkowo nagrodzony umieszczeniem pod zakrętkami produktów Tarczyn na czas nieokreślony.
w każdym z trzech etapów: jedna nagroda II stopnia. Na nagrodę II stopnia składają się:
 • Voucher na zakup dowolnych produktów w serwisie slowhop.pl o wartości 2 000,00 zł( słownie: dwa tysiące złotych 00/100) każdy Voucher. Nagrody te będą przyznawane w ilości jednej nagrody raz na dwa tygodnie w czasie trwania konkursu zgodnie z harmonogramem opisanym w §1 ust
 • dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości wyżej wymienionej kwoty 2000,00 zł, w zaokrągleniu do pełnych złotych. Ta część nagrody I stopnia nie zostanie wydana Zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego. Zwycięzca oświadcza, że wyraża zgodę, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
w każdym z trzech etapów: 8 nagród III stopnia. Na nagrodę III stopnia składają się:
 • Apart Fujifilm Instax Mini 11, kolor niebieski, o wartości 306,93 zł( słownie: trzysta sześć złotych 93/100) każdy. Nagrody te będą przyznawane w ilości 8 nagród raz na dwa tygodnie w czasie trwania konkursu zgodnie z harmonogramem opisanym w §1 ust 6.
 • dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości wyżej wymienionej kwoty 306,93 zł w zaokrągleniu do pełnych złotych. Ta część nagrody III stopnia nie zostanie wydana Zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego. Zwycięzca oświadcza, że wyraża zgodę, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

Nadesłane przez: titinunu Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz