Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Polak - to brzmi dumnie"

Opis konkursu

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zaprasza uczniów szkół z terenu Polski oraz dzieci i młodzież w wieku od 5 do 20 lat pochodzenia polskiego, przebywające za granicą, do udziału w III Międzynarodowym Konkursie literacko-plastycznym „Polak - to brzmi dumnie”. Honorowy patronat nad tą rywalizacją pełni Minister Edukacji Narodowej.

Celem III Międzynarodowego Konkursu literacko-plastycznego „Polak - to brzmi dumnie” jest kształtowanie świadomości patriotycznej młodych ludzi oraz aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku poszukiwania wzorców patriotycznych.

Warunkiem udziału w rywalizacji jest przygotowanie pracy nawiązującej do tematu „Wielcy Polacy ostatnich 200 lat” - literackiej (maksymalnie dwie strony A4, czcionka Times New Roman 12) lub plastycznej (wykonanej dowolną techniką, z wyjątkiem prac z plasteliny i innych materiałów klejących się oraz z nietrwałych, rozsypujących się w transporcie produktów np. koralików).

Prace konkursowe wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie dzieła w celu popularyzacji idei konkursu nadsyłać można do 30 kwietnia 2013 r. (decyduje data wpłynięcia prac do organizatora rozgrywek) na adres:
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku,
ul. Poleska 27
15-476 Białystok
z dopiskiem: POLAK- TO BRZMI DUMNIE.

Zgłoszone prace ocenione zostaną przez jury konkursowe pod względem bogactwa treści, wybranej formy i zgodności z tematyką rywalizacji. Sędziowie będą również brać pod uwagę piękno i czystość języka (w przypadku dzieł literackich) oraz harmonijność i wrażenia estetyczne oraz umiejętność posługiwania się wybraną techniką (w przypadku prac plastycznych). az albumyNagrody (m.in. sprzęt elektroniczny, sprzęt muzyczny or) zostaną przydzielone w następujących kategoriach:

I etap edukacyjny (uczestnicy w wieku 6 - 9 lat)
II etap edukacyjny (uczestnicy w wieku 10-12 lat)
III etap edukacyjny (uczestnicy w wieku 13- 16 lat)
IV etap edukacyjny ( uczestnicy w wieku 17- 20 lat)

Nagrody

Nagrody (m.in. sprzęt elektroniczny, sprzęt muzyczny oraz albumy)

Nadesłane przez: kachna1111 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz