Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Policjanci w służbie historii"

Opis konkursu

Uczestnicy konkursu odnajdują postać policjanta, który pełnił służbę w Policji Państwowej/Policji Województwa Śląskiego w okresie XX-lecia międzywojennego i/lub II wojny światowej, swoją służbą przyczynił się do budowania polskiej państwowości oraz może stanowić przykład etosu policjanta. Bohaterem pracy nie może być postać, która została już upamiętniona w poprzednich edycjach konkursu.
Zadania do wykonania:

  • PREZENTACJA POLICJANTA – opracowują biogram postaci i przygotowują krótki film (1,5–3 min) prezentujący jego służbę na rzecz Państwa Polskiego.
  • OPIS MIEJSCA/MIEJSC PAMIĘCI – odnajdują w swojej okolicy i opisują miejsce/miejsca pamięci związane z wybraną postacią. Jeżeli nie ma możliwości znalezienia takiego miejsca w najbliższej okolicy, można zrealizować to zadanie w oparciu o miejsca pamięci znajdujące się na byłych Kresach II Rzeczypospolitej.
  • ŻYWA LEKCJA HISTORII – przygotowują i przeprowadzają „żywą lekcję historii” dla dowolnej grupy (grup), której uczestnicy będą mieli możliwość poznania historii związanej z postacią policjanta oraz miejscem/miejscami pamięci. W lekcji musi uczestniczyć minimum 20 osób (młodzieży, dorosłych) spoza szkoły uczestników projektu.

Nagrody

W konkursie przyznawane są nagrody I i II stopnia.
Nagrodą dla laureatów I stopnia jest zagraniczny wyjazd edukacyjny na wraz z kwotą pieniężną w wysokości 310 zł dla każdego uczestnika wyjazdu.
Nagrodą dla laureatów II stopnia jest dzień w Szkole Policji.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania więcej niż jednej nagrody I i II stopnia.

Nadesłane przez: bardzo-mila-dziewczyna Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Lista komentarzy

bruce

15.01.19 08:05:27

"Konkurs adresowany jest do uczniów klas liceum ogólnokształcącego lub technikum, w których nauczane są przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania, zwanych dalej „klasami policyjnymi”.
Uczestnikami konkursu mogą być grupy uczniów w liczbie od 2 do 3 osób wraz z nauczycielem – opiekunem merytorycznym."

0 0

Gość ~cb656

10.10.18 17:08:02


STARE I NOWE SPOJRZENIE NA (Mi/Po)LICJĘ emotka

0 0
Dodaj komentarz