Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs "Przygotuj pracę plastyczną pt.: Mój wymarzony prezent gwiazdkowy"

Opis konkursu

Konkurs trwa od: 19.11.2012 do: 24.12.2012

Organizatorem konkursu jest serwis biedronka.pl.
3.1. Organizator składa przyrzeczenie publiczne przyznania nagród, o których mowa w punkcie 3.9 poniżej, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

3.2. Konkurs odbywać się będzie w sieci sklepów Biedronka, zwanych dalej "Sklepami"

3.3. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien:

3.3.1. Dokonać zakupu dowolnego produktu na licencji The Walt Disney Company lub Marvel znajdującego się w ofercie handlowej Sklepów w okresie trwania Konkursu,

3.3.2. Wykonać dowolną techniką pracę plastyczną pt.: "Mój wymarzony prezent gwiazdkowy",

3.3.3. Wysłać pracę przesyłką pocztową na adres podany w punkcie 3.5, tytułując list: "Biedronka".

3.4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dołączenie do pracy:

3.4.1. Kopii dowodu zakupu produktu,

3.4.2. Pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna na udział w Konkursie. Wzór zgody zamieszczony jest w końcowej części niniejszego regulaminu,

3.4.3. Oświadczenia podpisanego odpowiednio przez Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.5. Pracę należy przesłać do dnia 31.12.2012 włącznie (decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki) na adres: Agencja Promocyjno Reklamowa Kiora, ul. Majdańska 24, 04-110 Warszawa


Nagrody:
Nagrodami w konkursie są:

100 (sto) konsol Sony Plasytation 3.


Chcesz wziąć udział w konkursie?
Kliknij TUTAJ.

Konkurs nadesłany przez mkrzysiek. Serdecznie Dziękujemy!!!
Dodał pionas

Nagrody

Nadesłane przez: mkrzysiek Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz