Zakończony

Konkurs "Rimmelmania" Hebe

Opis konkursu

Konkurs polega na zbieraniu punktów na karcie Hebe. Punkty przyznawane są za zakupy dowolnych produktów Rimmel firmy COTY w sklepach kosmetycznych Hebe w okresie wymienionym w niniejszym Regulaminie.
Za każdy wydany przez Uczestnika 1 PLN (brutto), z wykorzystaniem karty Hebe, na produkt marki Rimmel, w okresie wymienionym w niniejszym Regulaminie, Uczestnikowi zostanie naliczony 1 punkt. Wyjątkiem są promowane w danym miesiącu produkty, wymienione w tabeli poniżej, w przypadku, których Uczestnik za każdy wydany 1 PLN (brutto) otrzyma 2 punkty.
Przeliczanie dokonanych zakupów na punkty odbywa się codziennie. W przypadku, kiedy końcówka całej zebranej na karcie Hebe kwoty zostanie wyrażona w groszach, zostanie ona zaokrąglona w dół do pełnego złotego (tj. liczby całkowitej wydanych dotąd PLN), np. 2,99 zł = 2 pkt, 3,34 zł = 3 pkt.
Rozliczanie punktów będzie następowało, co 24 godziny oraz ponownie, po zakończeniu Konkursu.
Rankingi liczby zdobytych punktów konstruowane są na podstawie daty i dokładnego czasu dokonania zakupu kosmetyków Rimmel w sklepach kosmetycznych Hebe, za które przyznawane są punkty. Punkty przyznawane są w dacie dokonania zakupu kosmetyków Rimmel w sklepach kosmetycznych Hebe.

Nagrody

Nagrody Rankingu Miesięcznego:
a) łącznie 18 (osiemnaście) nagród miesięcznych przyznawanych po 3 (trzy) w każdym miesiącu po zamknięciu danego Rankingu miesięcznego, w postaci kart podarunkowych Zalando o wartości 300,00 (trzysta) zł brutto każda
b) łącznie 300 (trzysta) nagród miesięcznych przyznawanych po 50 (pięćdziesiąt) w każdym miesiącu po zamknięciu danego Rankingu miesięcznego, w postaci kart podarunkowych Hebe o wartości 100,00 (sto) zł brutto każda

Nagrody Rankingu Trzymiesięcznego: łącznie 2 (dwie) nagrody trzymiesięczne przyznawane po 1 (jednej) w każdym okresie trzymiesięcznym po zamknięciu danego Rankingu trzymiesięcznego, w postaci telefonu iphone 6 o wartości 2 599,00 (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) zł brutto każdy
Nagroda Rankingu Półrocznego: łącznie 1 (jedna) nagroda półroczna przyznawana po zamknięciu Rankingu Półrocznego, w postaci:
a) Karty przedpłaconej, na której znajduje się równowartość 2.000,00 (dwa tysiące) zł brutto, Karta przedpłacona ma ważność 1 roku od dnia jej doładowania (który to dzień wypada nie wcześniej niż na 10 dni przed jej wydaniem Uczestnikowi), po tym terminie traci ona swoją ważność, a Uczestnikowi nie przysługuje w związku z tym żadne roszczenie. Karta przedpłacona może zostać wykorzystane w dowolnym sklepie na terenie Polski
b) Dokonanie zakupów ze Stylistą wskazanym przez Organizatora, którego usługa ma wartość 600,00 zł Organizator zwróci również takiemu Uczestnikowi koszt jednokrotnego przejazdu do Warszawy na zakupy ze Stylistą z miejsca zamieszkania w tą i z powrotem, na podstawie przedstawionych przez Uczestnika dowodów ich poniesienia, jednak nie więcej niż 400,00 (czterysta) zł brutto. Dotyczy to tylko Uczestników spoza Warszawy.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: mysia

Podobne konkursy

Brak komentarzy.