Zakończony

Konkurs "Spacer z kulturą" na antenie Programu 1

Opis konkursu

  • Konkurs przeprowadzony jest raz w miesiącu w okresie od 30 października do 25 grudnia 2022 r. (niedziela) w audycji "Spacer z kulturą", gdzie w godzinach 17.05 – 17.55 będzie zadane pytanie konkursowe z zakresu tematyki ogólnej powiązanej tematycznie z historią i przyszłością polskiej kultury. Treść pytania będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu na antenie.
  • Zadaniem Uczestników jest udzielenie kreatywnej odpowiedzi na zadane pytanie (zwanej dalej "Odpowiedzią") poprzez wysłanie wiadomości tekstowej pod numer telefonu 72 151 (koszt: 2,46 PLN brutto za wysłanie wiadomości*) wraz ze swoim imieniem oraz miejscem zamieszkania.
  • Nadesłana Odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
  • W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane przez internet.

Nagrody

W każdej z trzech edycji Konkursu Organizator przewiduje przyznanie Finaliście Konkursu jedną z niżej wymienionych nagród przekazanych przez Narodowe Centrum Kultury w postaci:
  • "Norwid interpretacje" – monografia pod red. prof. Tomasza Korpysza – cena: 49 zł
  • "Media dwudziestolecia", autorki: Małgorzata Bogunia-Borowska, Joanna Rzońca - 42 zł
  • "Sekrety ludzkiego czasu", Marian Golka – 37 zł

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: ludzka_istota

Podobne konkursy

Brak komentarzy.