Zakończony

Konkurs "Szkolne wspomnienia na 5-tkę"

Opis konkursu

Zadaniem Uczestników jest:
  • opublikowanie komentarza pod dowolnym postem konkursowym na facebookowym Profilu Galerii Handlowej Grodova opatrzonym oznaczeniem "Szkolne wspomnienia na 5-tkę” zawierającego krótką, kreatywną odpowiedź na pytanie „Moje szkolne wspomnienie na 5-tkę to...” Do Odpowiedzi Konkursowej Uczestnik może dołączyć zdjęcie dotyczące szkolnego  wspomnienia, spełniające warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie. Odpowiedzi Konkursowe bez zdjęcia oraz ze zdjęciem, będą oceniane przy zachowaniu zasad równego traktowania Uczestników Konkursu.
  • W dniach 06.09.2022 r. – 26.09.2022 r. dokonanie zakupów/ zakupu dowolnych towarów lub usług w Galerii Handlowej Grodova o wartości nie mniejszej niż 20 zł brutto (paragony fiskalne mogą się łączyć), 

Nagrody

  • Nagrodą główną w Konkursie dla Zwycięzcy I miejsca jest karta podarunkowa do salonu EMPIK ufundowana przez Galerię Grodova, o wartości 500 zł brutto. Karta podarunkowa może zostać zrealizowana do 31.12.2022 r. i pozwala na zakup w dowolnym salonie EMPIK
  • Nagrodą za zajęcie II miejsca dla Zwycięzcy II miejsca jest karta podarunkowa do sklepu SMYK ufundowana przez Galerię Grodova, o wartości 300 zł brutto. Karta podarunkowa może zostać zrealizowana do 31.12.2022r.i pozwala na zakup w dowolnym sklepie SMYK
  • Nagrodą za zajęcie III miejsca i IV miejsca dla Zwycięzcy III i IV miejsca jest karta podarunkowa do salonu VISION EXPRESS, partnera konkursu, o wartości 200 zł brutto. Karta podarunkowa może zostać zrealizowana do 31.12.2022 r. i pozwala na zakup w dowolnym salonie VISION EXPRESS
  • Nagrodami dodatkowymi dla pozostałych 50 Zwycięzców są bidony na wodę z nadrukiem ufundowane przez Galerię Grodova, o łącznej wartości 1 200 zł brutto

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: notta

Podobne konkursy

Brak komentarzy.