Zakończony

Konkurs "Wiedzy o Życiu i Twórczości Jacka Kaczmarskiego"

Opis konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski oraz absolwentów, którzy zakończyli edukację na poziomie szkoły ponadpodstawowej w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się dana edycja Konkursu.
Konkurs organizowany jest corocznie i przeprowadzany w okresie od listopada do kwietnia 2024 r.

I etap:
Uczestnicy piszą pracę na jeden z wybranych tematów (w każdej konkursowej edycji są inne) i w terminie do 26 lutego 2024 r. przysyłają ją w wersji drukowanej w dwóch egzemplarzach na adres Organizatora:
Centrum Młodzieży
ul. Krupnicza 38
31-123 Kraków
z dopiskiem: „Jacek Kaczmarski”
oraz w wersji elektronicznej na adres: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl

Tematy do wyboru:
Tematy:
  • „Dobrze jest żyć wśród wielkich ludzi” – portrety społeczeństw, grup i komun na różnych etapach ich funkcjonowania
  • „Łzy źrenicą szuka domu” – homo viator jako motyw poezji Jacka Kaczmarskiego
  • „Moja ze Stwórcą rozmowa jak Syn jego do drzewa przybita” – podmiot liryczny poezji Jacka Kaczmarskiego w relacji z Bogiem
  • „Ręce wasze w śmierci po łokcie” – ruiny, pobojowiska, ślady przeszłości – ich wizja i znaczenie w liryce Jacka Kaczmarskiego
  • Moc słowa w twórczości Kaczmarskiego – poetyckie środki i zabiegi językowe.
Jury Konkursu wybiera najlepsze spośród nadesłanych prac i kwalifikuje ich autorów do drugiego etapu.
W pracy należy powołać się na minimum cztery utwory Jacka Kaczmarskiego
W I etapie za pracę z wybranego tematu można zdobyć maksymalnie 15 pkt.

II etap:
Jest rozmową o przesłanej pracy konkursowej, w trakcie której jurorzy oceniają wiedzę uczestnika, dojrzałość spojrzenia na temat i umiejętność obrony swojego zdania podczas dyskusji. Uczestnicy odpowiadają na pytania dotyczące treści pracy, utworów w niej omówionych i prowadzą rozmowę z Jury.
Ostatnim elementem II etapu jest rozpoznawanie tytułów utworów, których fragmenty zostaną zaprezentowane uczestnikom. Poza uczestnikami Konkursu, inne osoby zainteresowane twórczością Jacka Kaczmarskiego mogą przyglądać się przebiegowi II i III etapu, z wyłączeniem obrad Jury Jury wyłania uczestników III etapu.

III etap:
- uczestnicy dokonują ustnej analizy i interpretacji jednego z wylosowanych utworów poetyckich
Jacka Kaczmarskiego oraz uczestniczą w quizie, wybierając pytania o zróżnicowanej wartości
punktowej - w III etapie można zgromadzić maksymalnie 19 pkt.

Nagrody

  • I nagroda to 1300 zł
  • II nagroda - 700 zł
  • III nagroda - 500 zł

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: Centrum Młodzieży

Podobne konkursy

Brak komentarzy.