Zakończony

Konkurs "WIST" na antenie Programu 1

Opis konkursu

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie:
  • przesyłają wiadomość tekstową pod numer sms 72 151 (koszt: 2,46 PLN brutto za wysłanie wiadomości) zawierającą kreatywną odpowiedź (zwaną dalej także Utworem) na pytania podane na antenie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem,
    lub
  • telefonują pod nr 22 645 22 66 (koszt: wg stawek operatora) i podają kreatywną odpowiedź na pytania podane na antenie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem.
Prowadzący audycję poinformuje o formie udzielania odpowiedzi w danej edycji Konkursu.
Odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane przez Internet.
Każdy Uczestnik Konkursu może zostać Finalistą Konkursu tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu.
Jeden SMS i jedno połączenie telefoniczne traktowane jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.
Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.

Nagrody

Organizator przewiduje przyznanie każdemu Finaliście konkursu nagrodę w postaci albumu CD 95 Lat Polskiego Radia o wartości nie przekraczającej 30 zł. brutto.
W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w §1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu uczestnikowi.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: ludzka_istota

Podobne konkursy

Brak komentarzy.