Do zakończenia 36 dni

Konkurs "Wszystko dla orzeźwienia"

Opis konkursu

Zrealizować zadanie konkursowe, polegające na wyrażeniu siebie i pokazaniu orzeźwienia na swój sposób, poprzez wykonanie pracy konkursowej będącej  odpowiedzią na pytanie:
A co Ty zrobisz dla Orzeźwienia?”, ilustrującą skojarzenia z orzeźwieniem

Praca Konkursowa może zostać przedstawiona w formie multimedialnej (np. zdjęcie, film, mem, projekt graficzny, projekt muzyczny). Praca Konkursowa może zostać stworzona przy użyciu narzędzi, programów i aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję.
Zgłoszona Praca Konkursowa musi stanowić przejaw osobistej twórczości Uczestnika i być dedykowana wyłącznie dla niniejszego Konkursu, tzn., że nie może być zgłaszana, publikowana czy nagradzana w innym konkursie.
Praca Konkursowa w formie multimedialnej nie może przekroczyć 40 MB, format: JPG/JPEG/JPE/MP4.
Dopuszczalna jest obróbka elektroniczna Pracy Konkursowej w formie multimedialnej.

Nagrody

  • 1 Nagroda Główna w postaci 6–7 dniowego pobytu na Bali dla 2 osób, przelot samolotem i zakwaterowanie w hotelu, o wartości rynkowej 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto, którą Organizator zakupi w biurze podróży, w terminie i lokalizacji uzgodnionych ze zwycięzcą.
    Zwycięzca może wybrać również inną imprezę turystyczną o wyższej wartości. W takim przypadku będzie miał możliwość dopłaty różnicy. W przypadku wybrania imprezy turystycznej o mniejszej wartości zwycięzcy przysługuje zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych.
    Na życzenie zwycięzcy Nagroda Główna zostanie wydana w formie pieniężnej przelewem na wskazany przez niego numer rachunku bankowego
  • 12 Nagród Tygodnia, każda w postaci smartfonu Samsung Galaxy A54 5G, o jednostkowej wartości rynkowej 1.799,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto
  • 84 Nagród Dnia, każda w postaci nagrody pieniężnej o wartości 300,00 (słownie: trzysta złotych) zł brutto

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: aspartaqs
maro27
24.06.2024 16:36:09

Rodzaj powiadomienia: email
Dodatkowe informacje:
nagroda dnia

0 0