Zakończony

Koszalin: Konkurs "Sołectwo Roku Powiatu Koszalińskiego"

Opis konkursu

Celem rankingu połączonego z konkursem pn. „SOŁECTWO ROKU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO” jest aktywizacja jak największej liczby sołectw z powiatu koszalińskiego oraz wyłonienie spośród wszystkich biorących udział uczestników, najbardziej aktywnie działającego sołectwa

Nagrody

LICZBA PUNKTÓW OPIS PUNKTACJI ZADAŃ DO ZREALIZOWANIA
Maksymalna liczba przyznanych punktów 300 pkt. Wykonanie kartek pocztowych (minimum 2 szt.) przedstawiających wieś, zabytki, miejsca związane z historią i kulturą, krajobrazy, które są charakterystyczne dla sołectwa. Ocenie podlegać będzie ilość, walory artystyczne, estetyka wykonanej pocztówki, kartki wykonane techniką dowolną z wykorzystaniem zdjęć, format pocztówki, Wykonane kartki należy dołączyć do formularza konkursowego wraz z opisem co przedstawia
Maksymalna liczba przyznanych punktów 300 pkt. Organizacja wydarzeń związanych z integracją społeczną mających na celu odbudowę więzi społecznych takich np. piknik, ognisko, działań proekologicznych wydarzenia/ działania w ramach realizacji rankingu. Wydarzenie nie może mieć daty wcześniejszej od daty ogłoszenia rankingu. Organizator nie określa wymogów i kryteriów co do formy organizacji i formy wspólnie spędzonego czasu. ALGORYTM Organizacja 1 wydarzenia – 150 pkt. Wymagana dokumentacja fotograficzna z wydarzenia/ notatka prasowa lub inna forma dokumentacji stanowiąca dowód przeprowadzonego działania wraz z jego nazwą i opisem pozycji, której dotyczy, datą realizacji wydarzenia.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: aspartaqs

Podobne konkursy

Brak komentarzy.